Steenweg 43 Moerdijk

Doelstelling van het totale project (p.110) is de sloop van de Rk-Kerk in Moerdijk, met behoud van de kerktoren, en de herontwikkeling van de percelen Steenweg 43 en Steenweg 45 tot een dorpshart met voorzieningen voor jong en oud.

Stand van zaken

Publicatie n.a.v. ondertekening koopovereenkomst d.d. 21 april 2022

In het dorpshart van Moerdijk gaat Woonkwartier zeven levensloopbestendige sociale huurwoningen voor senioren bouwen. De woningen worden gerealiseerd aan de Steenweg 43. Om dit mogelijk te maken ondertekenden wethouder Désirée Brummans van de gemeente Moerdijk en Ruud van den Boom, bestuurder van Woonkwartier, donderdag 21 april de koopovereenkomst.

Verrijking dorpshart

Deze zeven woningen zijn, naast de wens om in het centrum ook een buurtsuper en een kleine horecavoorziening te realiseren, een verrijking voor het dorpshart. “Dit plan geeft het dorpshart meer glans en is een mooie toevoeging aan de woningvoorraad. De invulling van sociale huurwoningen voor senioren sluit mooi aan bij de woonbehoefte in dorp Moerdijk. Met het ondertekenen van de koopovereenkomst zetten we gezamenlijk de volgende belangrijke stap”, aldus wethouder Désirée Brummans toe.

Ruud van den Boom, directeur Woonkwartier: “Moerdijk is weer een levendig en actief dorp met toekomst waar jong en oud graag wonen. Door de bouw van zeven levensloopbestendige huurwoningen voor senioren hopen we dat de doorstroom op gang komt.”

Planning

De komende periode staat in het teken van de aanvraag van de omgevingsvergunning vanuit het Woonkwartier. De verwachting is dat in 2023 gestart kan worden met de bouw van de woningen.

Eerder:

Naar aanleiding van het gebiedsplan voor Moerdijk, is de projectdoelstelling gewijzigd van 'woningbouw' op de kerklocatie naar de creatie van een 'dorpshart' met voorzieningen voor jong en oud.

Op 29 juni 2019 is het dorpshart feestelijk geopend.

Op 27 mei 2019 is een intentieovereenkomst getekend tussen de woningbouwcorporaties Woonvizier, Woonkwartier en de gemeente, om gezamenlijk de haalbaarheid te onderzoeken van de locaties van de braakliggende kavels in combinatie met het naastgelegen kruisgebouw. Sociale woningbouw, de mogelijke verplaatsing van de buurtsuper en de toevoeging van een kleinschalig horecapunt is het beoogde programma aldaar.

Ondertussen heeft Woonkwartier een plan ontwikkeld voor 7 levensloopbestendige woningen op het kavel van Steenweg 43 (zie publicatie hierboven).

Daarnaast wordt de haalbaarheid van verplaatsing van de buurtsuper naar het voormalige kruisgebouw van Steenweg 45 en het realiseren van een kleine horecavoorziening onderzocht (loopt).

Ten slotte komt in 2025 de kerktoren formeel in handen van de gemeente. In het kader van het project dorpshart is daar een Mariakapelfunctie in ondergebracht.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Jeroen Schrauwen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl

Documenten