Steenweg 43 Moerdijk

Doelstelling van het plan is in beginsel de herontwikkeling tot een dorpshart met voorzieningen voor jong en oud. De voormalige kerk is herontwikkeld tot een recreatieve voorziening en in 2019 feestelijk geopend. De herontwikkeling van de kavels en het Kruisgebouw aan de Steenweg vinden afzonderlijk van elkaar plaats.

Stand van zaken

In april 2022 is met Woonkwartier een koopovereenkomst voor Steenweg 43 gesloten. Woonkwartier gaat op deze kavel 7 levens- loopbestendige woningen realiseren. Verwacht wordt dat hier in het 2e kwartaal van 2023 kan worden gestart. Voor de invulling van Steenweg 45 wordt momenteel onderzocht of hier een kleine supermarkt met een beperkte horecafunctie mogelijk is. Tenslotte komt in 2025 de kerktoren, waar de Mariakapel in ondergebracht is, formeel in eigendom van de gemeente.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Jeroen Schrauwen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl