Herontwikkeling Rk-Kerk Moerdijk

Doelstelling van dit project is de sloop van de Rk-Kerk in Moerdijk, met behoud van de kerktoren, en herontwikkeling van dit perceel, mogelijk samen met het kruisgebouw van Mark en Maas en de woningbouwkavels aan de Steenweg 43, tot een dorpshart met voorzieningen voor jong en oud.

Stand van zaken

Naar aanleiding van het gebiedsplan voor Moerdijk, is de projectdoelstelling gewijzigd van 'woningbouw' op de kerklocatie naar de creatie van een 'dorpshart' met voorzieningen voor jong en oud.

Op 29 juni 2019 is het dorpshart feestelijk geopend.

Op 27 mei 2019 is een intentieovereenkomst getekend tussen de woningbouwcorporaties Woonvizier, Woonkwartier en de gemeente, om gezamenlijk de haalbaarheid te onderzoeken van de locaties van de braakliggende kavels in combinatie met het naastgelegen kruisgebouw. Sociale woningbouw, de mogelijke verplaatsing van de buurtsuper en de toevoeging van een kleinschalig horecapunt is het beoogde programma aldaar.

Ondertussen heeft Woonkwartier een plan ontwikkeld voor 7 levensloopbestendige woningen op het kavel van Steenweg 43. Daarnaast wordt de haalbaarheid van verplaatsing van de buurtsuper naar het voormalige kruisgebouw van Steenweg 45 en het realiseren van een kleine horecavoorziening onderzocht.

Ten slotte komt in 2025 de kerktoren formeel in handen van de gemeente. In het kader van het project dorpshart is daar een Mariakapelfunctie in ondergebracht.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Caroline Claassen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl