Realisatie MFC Moerdijk

Realiseren van een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) voor de kern Moerdijk. De locatie betreft het huidige perceel op de hoek van de Steenweg en de Wethouder Mattheestraat.

Stand van zaken

Op 10 december 2009 heeft de gemeenteraad besloten om geld beschikbaar te stellen voor het maken van een ontwerp van het nieuwe MFC, samen met een kostencalculatie. Samen met de betrokken verenigingen, zorgpartijen, Immanuëlparochie, Sturm Architekten en woningbouwcorporatie Woonkwartier, is er gewerkt aan het ontwerp van het gebouw.

Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad aan de hand van het ontwerp en kostencalculatie besloten om het project te continueren, en de gelden om de realisatie mogelijk te maken beschikbaar te stellen (go besluit). Vervolgens zijn er afspraken over de uitvoering en de beheersfase uitgewerkt tussen gemeente, corporatie en Stichting Gemeenschapshuis Moerdijk. In augustus 2012 zijn deze afspraken vastgelegd in een locatieontwikkelingsovereenkomst.

Het bestemmingsplan dat de bouw van het MFC mogelijk moet maken is op 12 december 2013 door de gemeenteraad vastgesteld, nadat er eerder geen zienswijzen op het plan waren ingediend. Het bestemmingsplan is per april 2014 onherroepelijk geworden. In de periode mei/juni 2014 is de locatie bouwrijp gemaakt. Op 28 augustus 2014 is de symbolische eerste paal geslagen. Het pand is in februari 2015 opgeleverd. Op 9 mei is het gebouw officieel in gebruik genomen.

In de periode juli tot december 2015 stond de sloop van de Ankerkuil op het programma. Een booggewelf van het klooster dat voorheen op de locatie heeft gestaan (op deze fundering is de Ankerkuil gebouwd) is hierbij gehandhaafd. In het voorjaar is de locatie ingezaaid en in augustus zijn de bouwhekken verwijderd. Oorspronkelijk was het de bedoeling om hier een speel/groenvoorziening te realiseren, maar als gevolg van het gebiedsplan is de kerklocatie nu hiervoor aangewezen. De locatie blijft vooralsnog in de huidige vorm gehandhaafd.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider AndrĂ s Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl