Vuurvlinder

Om in de woningbehoefte van de kern Standdaarbuiten te voorzien wordt ten noorden van deze kern het toekomstige woongebied Vlinderbuurt in verschillende fasen ontwikkeld. Momenteel wordt het laatste deelgebied (Wintervlinder / Zomervlinder) ontwikkeld.

Stand van zaken

Het gebied Vuurvlinder wordt in 2 fasen ontwikkeld. In de eerste fase heeft Bouwfonds Woningbouw een project gerealiseerd van 14 woningen en zijn hier 7 particuliere woningen gebouwd. Dit gedeelte is in 2008 afgerond. Het gebied van de 2e fase is medio 2011 bouwrijp gemaakt. De invulling bestond in eerste instantie uit de realisatie van starterswoningen in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), waarbij werd samengewerkt met corporatie Woonkwartier. Deze 10 starterswoningen zijn in oktober 2012 opgeleverd. De volgende ontwikkeling bestaat uit de uitgifte van vrije sector kavels. De verkoop hiervan is gebaseerd op het bestemmingsplan kern Standdaarbuiten, dat medio augustus 2013 in werking is getreden. Begin 2014 zijn de nadere uitgifteregels vastgesteld waaronder de nieuwe grondprijs. Op basis hiervan is de grondverkoop van de bouwkavels gestart en in dat kader vond op 3 februari 2014 een informatiebijeenkomst plaats. Er is inmiddels veel belangstelling voor de kavels en er zijn vergevorderde gesprekken met een aantal potentiele kopers. Er zijn nog bouwkavels beschikbaar. De verkoop verloopt via makelaar Van Wensen uit Klundert:info@vanwensenmakelaars.nl. Voor de ontwikkeling van starterswoningen in het gebied van de Zomervlinder is planontwikkelaar Timek uit Tholen ingeschakeld: www.timek.nl/zomervlinder.

}

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Luc Willems
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Van Wensen Makelaars B.V.

Pieter van Wensen
Molenberglaan 3
4791AJ Klundert

Tel 0168 - 401 467
Mail
Website http://www.vanwensenmakelaars.nl/aanbod/nieuwbouwaanbod/standdaarbuiten/koop/project-12459--/