Realisatie tankstation

Doel van het project is om te komen tot de ontwikkeling van een onbemand tankstation bij de afslag 24 - Standdaarbuiten aan de Rijksweg A17.

Stand van zaken

Op 4 februari 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het startdocument voor dit project. Dat besluit is tevens de formele start voor de volgende fase, de initiatieffase. In deze fase wordt door de ontwikkelaar Sakko Commercial B.V. uit Bergen op Zoom en de gemeente Moerdijk gezamenlijk de maatschappelijk, financiële en ruimtelijke haalbaarheid van de ontwikkeling onderzocht. Op basis van dit onderzoek besluiten partijen of zij definitief willen doorgaan met deze ontwikkeling.
Op verzoek van de gemeenteraad zijn de milieuaspecten van de ontwikkeling onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een aanvullend en verdiepend milieuonderzoek.
Bij de besluitvorming door de gemeenteraad over de haalbaarheid van het tankstation op deze locatie is dit extra onderzoek betrokken. De gemeenteraad heeft op 27 september 2018 ingestemd met de LOO & grondexploitatie.
De volgende stap in het proces is het ter inzage leggen van de omgevingsvergunning voor het tankstation. Naar verwachting vanaf begin januari 2019. Hierover wordt via de Moerdijkse Bode en Staatscourant gecommuniceerd.
------------------------------
Maart 2019 - De ontwerpvergunning heeft ter inzage gelegen, hierop is 1 zienswijze ontvangen. Naar verwachting, en bij positief verloop kan de procedure voor de zomer afgerond zijn, en kan gestart worden met de realisatie van het tankstation en de groene inpassing ervan.
-----------------------
Juni 2019: De vergunning is onherroepelijk, ontwikkelaar gaat in de zomer starten met de voorbereidende werkzaamheden, zodat begin 2020 het station klaar kan zijn.
------------------------------
26 augustus 2019: Ontwikkelaar Sakko start vandaag met de bouw van het tankstation aan de Markweg. De bouw kost ongeveer 2 tot 3 maanden.
Sakko start in principe november 2019 met de aanleg van de groene inpassing van het station.
------------------------------
Oktober 2020. Het station is in werking en de groene inpassing is aangebracht. Het project wordt geëvalueerd en afgesloten. Het groen is in onderhoud genomen door de gemeente.

------------------------------

April 2022. De groene inpassing is door de gemeente aangevuld met nieuw groen om  te zorgen voor een goed  groene inpassing  van het station.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Huub Sens
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl

Sakko Commercial BV

Projectleider de heer S. Mangnus
Van Konijnenburgweg 40
4612PL
Zoom
Tel 0164-271020
Mail
Website www.sakkocommercial.nl/