Scholenontwikkeling Willemstad

Het doel van dit project is om te komen tot een structurele oplossing voor het huisvestingsprobleem van basisschool Willem de Zwijger door aanpassing van de bestaande bebouwing of door het realiseren van een toekomstbestendig basisschoolgebouw voor het onderbrengen van zowel de Willem de Zwijger als De Singel. Vanuit de wens tot multifunctioneel gebruik van het schoolgebouw wordt onderzocht of een combinatie met aan het basisonderwijs gerelateerde of versterkende voorzieningen mogelijk gemaakt kan worden.

Stand van zaken

Op 22 juni 2017 heeft de gemeenteraad het startdocument vastgesteld. In dit startdocument staan de kaders opgenomen waarbinnen het project gerealiseerd moet worden. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de haalbaarheid voor uitbreiding, aanpassing of vervangende nieuwbouw van de schoolgebouwen. Hierbij zijn ook andere sociaal maatschappelijke accommodaties uit Willemstad betrokken, zoals de kinderopvang en het gemeenschapshuis. Het eerste deel van het onderzoek omvatte de locatiekeuze. Hiervoor zijn naast uitbreiding op de huidige locatie, ook een drietal potentiƫle locaties voor nieuwbouw aangewezen. Deze zijn voorgelegd aan de Willemstadse bevolking en vervolgens verder op haalbaarheid getoetst. In november 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de locatiekeuze, waarbij is gekozen voor de locatie van de voetbalvereniging Kogelvangers aan de Grintweg. De mulitfunctionele accommodatie (MFA) komt dan op de locatie van de huidige kantine en kleedkamers van de voetbalvereniging. Die faciliteiten verplaatsen naar de andere zijde van de Grintweg.

Op dit moment worden de haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd voor de nieuwe MFA. Diverse locatieonderzoeken, zoals een bodem- en een verkeersonderzoek, zijn uitgevoerd. De aandacht gaat nu uit naar onder andere het programma van de MFA, de samenwerking tussen de partijen, het beheer en eigendom en de financiƫn. Na de zomerperiode start, in samenwerking met de voetbalvereniging, ook het haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing van de voetbalaccommodatie.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Marleen Zantingh
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl