Scholenontwikkeling Willemstad

Het doel van dit project is om te komen tot een structurele oplossing voor het huisvestingsprobleem van basisschool Willem de Zwijger door aanpassing van de bestaande bebouwing of door het realiseren van een toekomstbestendig basisschoolgebouw voor het onderbrengen van zowel de Willem de Zwijger als De Singel. Vanuit de wens tot multifunctioneel gebruik van het schoolgebouw wordt onderzocht of een combinatie met aan het basisonderwijs gerelateerde of versterkende voorzieningen mogelijk gemaakt kan worden.

Stand van zaken

Op 22 juni 2017 heeft de gemeenteraad het startdocument vastgesteld. In dit startdocument staan de kaders waarbinnen het project gerealiseerd moet worden.

Het eerste deel van het onderzoek omvatte de locatiekeuze. Hiervoor zijn naast uitbreiding op de huidige locatie, ook een drietal potentiële locaties voor nieuwbouw bekeken. Deze zijn voorgelegd aan de Willemstadse bevolking en vervolgens verder op haalbaarheid getoetst. In november 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de locatie, waarbij is gekozen voor de locatie van de voetbalvereniging Kogelvangers aan de Grintweg. De mulitfunctionele accommodatie (MFA) komt dan op de locatie van de huidige kantine en kleedkamers van de voetbalvereniging. Die faciliteiten verplaatsen naar de andere zijde van de Grintweg.

Het tweede deel van het onderzoek richt zich op de voorkeurslocatie zelf zoals het uitvoeren van een bodem- en verkeersonderzoek. Verder gaat de aandacht in deze fase vooral uit naar het opstellen van het programma voor de MFA, de samenwerking tussen de partijen (scholen, kinderopvang en gemeenschapshuis) en de financiën. Naar verwachting wordt deze fase begin 2023 afgerond waarna het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Om de MFA te kunnen realiseren dient eerst de voetbalaccommodatie te worden verplaatst. De gemeente is, in overleg met de voetbalvereniging, bezig met het onderzoek naar de verplaatsing van de voetbalkantine/-kleedkamers naar de andere zijde van de Grintweg en de herindeling van de velden. Naar verwachting besluit de gemeenteraad eind 2022 over de verplaatsing van de Kogelvangers.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Marleen Zantingh
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl