Scholenontwikkeling Willemstad

Het doel van dit project is om te komen tot een structurele oplossing voor het huisvestingsprobleem van basisschool Willem de Zwijger door aanpassing van de bestaande bebouwing of door het realiseren van een toekomstbestendig basisschoolgebouw voor het onderbrengen van zowel de Willem de Zwijger als De Singel.

Vanuit de wens tot multifunctioneel gebruik van het schoolgebouw wordt onderzocht of een combinatie met aan het basisonderwijs gerelateerde of versterkende voorzieningen mogelijk gemaakt kan worden.

Waar ligt deze locatie?

Wat is de laatste stand van zaken?

Op 22 juni 2017 heeft de gemeenteraad het startdocument vastgesteld. In dit startdocument staan de kaders waarbinnen het project gerealiseerd moet worden.

Het eerste deel van het onderzoek omvatte de locatiekeuze. Hiervoor zijn naast uitbreiding op de huidige locatie, ook een drietal potentiële locaties voor nieuwbouw bekeken. Deze zijn voorgelegd aan de Willemstadse bevolking en vervolgens verder op haalbaarheid getoetst. In november 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de locatie, waarbij is gekozen voor de locatie van de voetbalvereniging Kogelvangers aan de Grintweg. De multifunctionele accommodatie (MFA) komt dan op de locatie van de huidige kantine en kleedkamers van de voetbalvereniging. Die faciliteiten verplaatsen naar de andere zijde van de Grintweg.

Het tweede deel van het onderzoek richt zich op de voorkeurslocatie zelf zoals het uitvoeren van een bodem- en verkeersonderzoek. Verder gaat de aandacht in deze fase vooral uit naar het opstellen van het programma voor de MFA, de samenwerking tussen de partijen (scholen, kinderopvang en gemeenschapshuis) en de financiën. Naar verwachting wordt deze fase medio 2023 afgerond waarna het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Om de MFA te kunnen realiseren dient eerst de voetbal accommodatie te worden verplaatst naar de oostzijde van de Grintweg. De gemeenteraad heeft eind 2022 krediet beschikbaar gesteld voor de vervolgstappen in dit project zoals het uitwerken van het ontwerp van het nieuwe clubgebouw en de plannen voor de nieuwe velden. De gemeente zal in overleg met het bestuur van voetbalvereniging Kogelvangers de plannen verder vormgeven.

Planning

  • 2023: Afronding haalbaarheidsfase
  • 2024/2025: Planologie
  • 2024/2025: Ontwerp gebouw en buitenruimte
  • 2025/2026: Bouwrijp maken
  • 2027/2028: Oplevering gebouw