Scholenontwikkeling Willemstad

Het doel van dit project is om te komen tot een structurele oplossing voor het huisvestingsprobleem van basisschool Willem de Zwijger door aanpassing van de bestaande bebouwing of door het realiseren van een toekomstbestendig basisschoolgebouw voor het onderbrengen van zowel de Willem de Zwijger als De Singel. Vanuit de wens tot multifunctioneel gebruik van het schoolgebouw wordt onderzocht of een combinatie met aan het basisonderwijs gerelateerde of versterkende voorzieningen mogelijk gemaakt kan worden.

Stand van zaken

Op 22 juni 2017 heeft de gemeenteraad het startdocument vastgesteld. In dit startdocument staan de kaders opgenomen waarbinnen het project gerealiseerd moet worden. Het afgelopen jaar heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de haalbaarheid voor uitbreiding, aanpassing of vervangende nieuwbouw van de schoolgebouwen. Hierbij zijn ook andere sociaal maatschappelijke accommodaties uit Willemstad betrokken, zoals de kinderopvang en het gemeenschapshuis. Het eerste deel van het onderzoek omvat de locatiekeuze. Hiervoor zijn naast uitbreiding op de huidige locatie, ook een drietal potentiƫle locaties voor nieuwbouw aangewezen. Deze zijn voorgelegd aan de Willemstadse bevolking en vervolgens verder op haalbaarheid getoetst. In november 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de locatiekeuze. Nu volgt het verdere onderzoek op haalbaarheid, waaronder een verkeersonderzoek en bodemonderzoek. In de tweede helft van 2020 worden hiervan de resultaten verwacht. De hierop volgende stap is het juridisch verankeren van onder andere de samenwerking, het beheer en eigendom, het proces en de financiƫn.

De doorlooptijd van het complete project bedraagt circa 6 jaar.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Wendy Roelen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl