Nieuwe begraafplaats Klundertseweg

De gemeente Moerdijk heeft op dit moment twee algemene begraafplaatsen - in Zevenbergen en in Klundert - die beide met capaciteitsproblemen te kampen hebben. Doelstelling van het project is het veiligstellen van de benodigde begraafcapaciteit tot minimaal 2040.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan 'begraafplaats Klundertseweg' is onherroepelijk. Dit betekent dat het plan in werking is getreden en het daarmee mogelijk is om op deze locatie een nieuwe begraafplaats voor de gemeente Moerdijk te realiseren. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan heeft tot en met 9 september 2015 ter inzage gelegen. Bij de Raad van State is geen beroep ingesteld.

De gemeente Moerdijk is nu aan de slag met de verdere planvoorbereiding voor de realisatie. Inmiddels is het werk gegund aan een aannemer die eind mei 2017 start met het grondwerk voor de benodigde ophoging van de grond.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Marleen Zantingh
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl