Nieuwe begraafplaats Klundertseweg

De gemeente Moerdijk heeft op dit moment twee algemene begraafplaatsen - in Zevenbergen en in Klundert - die beide met capaciteitsproblemen te kampen hebben. Doelstelling van het project is het veiligstellen van de benodigde begraafcapaciteit tot minimaal 2040.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan 'begraafplaats Klundertseweg' is onherroepelijk. Dit betekent dat het plan in werking is getreden en het daarmee mogelijk is om op deze locatie een nieuwe begraafplaats voor de gemeente Moerdijk te realiseren. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan heeft tot en met 9 september 2015 ter inzage gelegen. Bij de Raad van State is geen beroep ingesteld.

Van eind mei tot eind juli 2017 is de aannemer aan de slag geweest met het grondwerk voor de benodigde ophoging van de grond. In 2018 kan worden gestart met de inrichting van de begraafplaats. Tot dan heeft de grond tijd nodig om te zetten.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Edwin Alderliesten
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl