Herhuisvesting Basisschool de Neerhof

Met project 127 wordt beoogd een nieuw schoolgebouw voor de Neerhofschool (op dit moment gevestigd aan de Neerhofstraat 3) te realiseren. Vanuit de wens om brede scholen te realiseren zal de nieuwbouw voor de Neerhofschool tevens onderdak moeten bieden voor peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang. De school wordt door Stichting Woningbouw Zevenbergen in de wijk Bosselaar Zuid gerealiseerd.

Stand van zaken

Op 1 maart 2010 is de locatieontwikkelingsovereenkomst gesloten tussen gemeente, Stichting De Waarden en Stichting Kindercentra De Roef en Stichting Woningbouw Zevenbergen (het huidige Woonkwartier). Het nieuwbouwplan wordt gerealiseerd binnen de nieuwbouwwijk Bosselaar Zuid (project 126) in Zevenbergen.

Op 15 april 2014 is met de officiële handeling, verricht door wethouder Kamp in aanwezigheid van de leerlingen van de Neerhofschool en vertegenwoordigers van de overige gebruikers, de bouw van de Neerhofschool gestart. De reden voor de latere start had te maken met vertraging in de vaststelling van het bestemmingsplan Bosselaar Zuid en latere problemen met de terugloop in kinderopvang (Roef).

De school met (buitenschoolse) kinderopvang is in mei 2015 in gebruik genomen.
De officiële opening is 19 juni 2015 verricht.

De controle op het behalen van de geëiste luchtkwaliteit en geluidsnorm heeft (mei 2017) geleid tot de conclusie dat niet wordt voldaan. Nadere maatregelen worden besproken met aannemer en gedelegeerd opdrachtgever.

}

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Eelke de Rooij
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Gerelateerde projecten