Realisatie aanleunwoningen De Westhoek

Dit project voorziet in de herinrichting van een terrein nabij rusthuis De Westhoek aan het Wilhelminapark in Zevenbergen. Het is de bedoeling om hier 11 appartementen te bouwen en tevens de bestaande ontsluiting naar de openbare weg en de parkeersituatie van De Westhoek aan te passen. De ontwikkeling omvat de locatie van de huidige woning aan het Wilhelminapark 16 en een aangrenzende strook openbaar groen. Initiatiefnemers voor dit project zijn Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars B.V.

Stand van zaken

Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars B.V. heeft aannemer Aan de Stegge  gecontracteerd voor de bouw. De appartementen worden medio oktober opgeleverd en eind 2020 wordt het project afgerond.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Andràs Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Hoogdalem Makelaardij

de heer Jasper van Hoogdalem
Langenoordstraat 103
4761DK Zevenbergen

Tel 0168- 37 15 73
Mail

Willigen Partners Vastgoed Ontwikkelaars B.V.

de heer Michel van Es
Herculeslaan 24
3584AB Utrecht

Tel 030-2271621
Fax 0168 - 325 646