Herontwikkeling Stationsstraat 35-39

Dit project heeft tot doel de herontwikkeling van de locatie aan de Stationsstraat 35-39, inclusief het achterliggende veld dat voorheen behoorde bij het perceel aan de Prins Hendrikstraat 17. De herontwikkeling is gericht op de realisatie van 11 appartementen inclusief parkeren op eigen terrein. Deze herontwikkeling wordt in samenwerking met woningcorporatie Woonkwartier vormgegeven.

Stand van zaken

De startovereenkomst als aftrap van dit project is op 16 oktober 2007 getekend. In de periode 2008-2010 is haalbaarheid nader in beeld gebracht. Op 15 september 2011 is locatieontwikkelingsovereenkomst door de gemeenteraad vastgesteld en vervolgens door partijen ondertekend. Op 6 juni 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Tegen dit plan is geen beroep aangetekend, hierdoor is het bestemmingsplan onherroepelijk. De aanvraag omgevingsvergunning is inmiddels verleend. In 2014 is de bouw begonnen, na verwachting wordt het complex in het voorjaar 2015 opgeleverd.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Huub Sens-Husson
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Woonkwartier

de heer R. Dam
Postbus 10
4760AA Zevenbergen

Tel 0168 - 350 000
Mail
Website http://www.woonkwartier.nl/