Lokale bedrijventerrein Moerdijk

Realiseren van de uitbreiding van ruimte voor bedrijven in Zevenbergen Noord.

Stand van zaken

Op dit moment wordt het haalbaarheidsonderzoek verricht naar de actuele vraag naar uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven, in combinatie met het vervaardigen van een stedenbouwkundig plan. Op basis van de Visie Zevenbergen Noord is de uitbreidingsruimte voor bedrijven bedacht aan de binnenzijde van de nog aan te leggen noordelijke randweg, in het gebied tussen het bestaande bedrijventerrein Zwanengat en de spoorweg enerzijds, en het gebied tussen de spoorweg en de Achterdijk anderzijds.

Om ongewenste grondspeculatieve handelingen te voorkomen is er door de gemeente Wvg gevestigd op gronden in het plangebied, inclusief gronden op het bestaande bedrijventerrein Koekoek I, die mogelijk voor ontsluitingsdoeleinden gebruikt zouden kunnen worden. De komende periode wordt aan de stedenbouwkundige plannen gewerkt voor de invulling van dit gebied.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider András Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl