Herontwikkeling tankstations Zevenbergen

Beëindiging van drie bestaande tankstations in de kern Zevenbergen , en daarvoor in de plaats de herontwikkeling van één of twee  nieuw energiestations, een zogenaamde MobilityHUB's , in het beoogde zoekgebied.     

Stand van zaken

Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad heeft met het startdocument de gemeentelijke kaders vastgesteld. Met vaststelling van de kaders start de volgende fase van het project, het onderzoek naar de haalbaarheid. Initiatiefnemer moet aantonen dat de verplaatsing ruimtelijk, financieel en maatschappelijk haalbaar is. Dit haalbaarheidsonderzoek wordt vervolgens aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Dit wordt waarschijnlijk medio 2023.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Huub Sens
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl

Berkman Energy service B.V.

Projectleider Ian van der Jagt
Barendrecht
Barendrecht
Tel 0180 - 643 643
Website www.berkman.nl/ondernemers/contact/