Herontwikkeling tankstations Zevenbergen

Beëindiging van drie bestaande tankstations in de kern Zevenbergen. Daarvoor in de plaats komt de herontwikkeling van één of twee nieuw energiestations, een zogenaamde MobilityHUB's, in het beoogde zoekgebied. 

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad heeft met het startdocument de gemeentelijke kaders vastgesteld. Met vaststelling van de kaders start de volgende fase van het project, het onderzoek naar de haalbaarheid. Initiatiefnemer moet aantonen dat de verplaatsing ruimtelijk, financieel en maatschappelijk haalbaar is. Dit haalbaarheidsonderzoek wordt vervolgens aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. De initiatiefnemer heeft tot 1 oktober 2023 om de haalbaarheid aan te tonen.

Meer informatie

Berkman Energy service B.V.

Projectleider Ian van der Jagt
Barendrecht
Tel 0180 - 643 643
Website Berkman

Contact

Gemeente Moerdijk

Huub Sens-Husson
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail