Herontwikkeling bedrijventerrein Huizersdijk

Het oorspronkelijke doel van dit project is de transformatie van het bedrijventerrein aan de Huizersdijk naar (deels) een woningbouwlocatie.

Stand van zaken

De haalbaarheidsstudie voor project 089. Herstructurering Huizersdijk is inmiddels afgerond. Vanwege de omvangrijke voorfinanciering, het forse exploitatietekort en het hoge risico, heeft de gemeenteraad op 9 juni 2011 besloten dit project te beƫindigen. Op dit moment vindt er een vervolgstudie plaats naar een herontwikkeling van de gronden die reeds (voor het merendeel) braak liggen. De ontwikkeling van dit deel van de Huizersdijk is gerelateerd aan de ontwikkeling van de braakliggende gronden langs de Generaal Allenweg en samengevoegd tot het project Kop Roode Vaart (zie projectnummer 008).

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Wendy Roelen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl