Uitwerking visie Zevenbergen Noord

Doel van het project is om binnen de gestelde kaders te komen tot een ruimtelijk, financieel en maatschappelijk haalbaar plan voor Zevenbergen Noord waar de betrokken partijen zich in kunnen vinden.

Stand van zaken

Door de komst van de Noordelijke randweg zien verschillende partijen mogelijkheden om het gebied rondom de oude suikerfabriek te herontwikkelen.

Het gebied ten noorden van Zevenbergen, gelegen tussen de Langeweg (provinciale weg N285), de vloeivelden en sportpark de Knip is een gebied met een diversiteit aan functies. Karakteristieke kenmerken in het gebied zijn de Roode Vaart en de silo's van de suikerunie. In 2016 is samen met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden de gebiedsvisie Zevenbergen Noord opgesteld. Deze visie is op 30 maart 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

De visie is een plan dat richting geeft aan de ontwikkelingen voor de komende 30 jaar.

De gemeenteraad van Moerdijk heeft op 18 januari 2018 ingestemd met het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met projectontwikkelaar VolkerWessels. Deze overeenkomst is erop gericht om stapsgewijs werk te gaan maken van de uitwerking van de visie Zevenbergen Noord en de eerste fase, het Ketelhuis en directe omgeving, in het bijzonder. Het onderzoek naar de haalbaarheid van deze grootschalige ontwikkeling is complex van aard en mede afhankelijk van de komst van de noordelijke randweg, die naar verwachting in 2025 door de provincie wordt opgeleverd. In de loop van 2022 wordt er helderheid geboden over de concrete planvorming rond Zevenbergen Noord.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider András Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl

Koekoek II B.V. (Gebroeders Blokland & Van Agtmaal)

Projectleider dhr. Arie Brouwer
Moerbei 5
3371
Hardinxveld-Giessendam
Tel +31 (0)184 620 888
Mail
Website www.gebroedersblokland.nl