Uitwerking visie Zevenbergen Noord

Doel van het project is om binnen de gestelde kaders te komen tot een ruimtelijk, financieel en maatschappelijk haalbaar plan voor Zevenbergen Noord waar de betrokken partijen zich in kunnen vinden.

Stand van zaken

Door onder meer de komst van de Noordelijke randweg zien verschillende partijen mogelijkheden om het gebied rondom de oude suikerfabriek te herontwikkelen. In 2015 is een overeenkomst getekend tussen ontwikkelaar Koekoek 2 B.V. en de gemeente Moerdijk om te komen tot een breed gedragen visie voor het gebied.

Het gebied ten noorden van Zevenbergen, gelegen tussen de Langeweg (provinciale weg N285), de vloeivelden en sportpark de Knip is een gebied met een diversiteit aan functies. Karakteristieke kenmerken in het gebied zijn de Roode Vaart en de silo's van de suikerunie. In 2016 is samen met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden de gebiedsvisie Zevenbergen Noord opgesteld. Deze visie is op 30 maart 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

De visie is een plan dat richting geeft aan de ontwikkelingen voor de komende 30 jaar. Op dit moment vinden de gesprekken plaats tussen de ontwikkelaar en de gemeente om de visie stap voor stap vorm te gaan geven.


Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Marleen Zantingh
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl