Frisostraat

Het doel van dit project is de herontwikkeling van locatie Frisostraat/Plein 1940 in Zevenbergschen Hoek. Het project is gericht op de realisatie van een doorsteek vanaf Plein 1940 naar de spoorzone, in combinatie met de realisatie van 12 appartementen (2 appartementencomplexen van ieder 6 appartementen).

Stand van zaken

Voor de herontwikkeling van de locatie Frisostraat/Plein 1940 is tussen de gemeente en Woningcorporatie Woonkwartier een overeenkomst gesloten. De bouw is in volle gang en wordt uitgevoerd onder begeleiding van Woonkwartier.
De oplevering van de woningen staat gepland in juli 2022. Daarna wordt de openbare ruimte rondom de ontwikkeling aangelegd. Dat zal enkele weken in beslag nemen.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Mike van de Waeter
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl

Woonkwartier

Projectleider de heer R. Breddels
Postbus 10
4760AA
Zevenbergen
Tel 0168-350000
Mail
Website www.woonkwartier.nl