Frisostraat

Het doel van dit project is de herontwikkeling van locatie Frisostraat/Plein 1940 in Zevenbergschen Hoek. Het project is gericht op de realisatie van een doorsteek vanaf Plein 1940 naar de spoorzone, in combinatie met de realisatie van 12 appartementen (2 appartementencomplexen van ieder 6 appartementen).

Stand van zaken

Voor de herontwikkeling van de locatie Frisostraat/Plein 1940 is tussen de gemeente en Woningcorporatie Woonkwartier een overeenkomst gesloten. De woning aan de Frisostraat 23 a/b is gesloopt. Voor de realisatie van de nieuwe infrastructuur (doorsteek Plein 1940) en de 12 nieuwe appartementen is in 2011 een wijziging van het bestemmingsplan in procedure gebracht. De gemeenraad heeft het bestemmingsplan eind 2011 vastgesteld. Dit bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden.
Juli 2017: De woningcorporatie heeft de ontwikkeling van deze locatie nog niet opgepakt vanwege uiteenlopende redenen. Gemeente is in gesprek met de corporatie om tot een oplossing te komen.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Pascal Zuijderwijk
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Woonkwartier

Projectleider de heer R. Breddels
Postbus 10
4760AA Zevenbergen
Tel 0168-350000
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.woonkwartier.nl