Onherroepelijk bestemmingsplan “Langenoordstraat 56” in Zevenbergen

Het bestemmingsplan “Langenoordstraat 56” in Zevenbergen is onherroepelijk en ligt momenteel voor iedereen ter inzage.

Het plan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl en op deze pagina.

Dit bestemmingsplan is opgesteld om de bestemming Bedrijf om te zetten in de bestemming Wonen.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van dit bestemmingsplan is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan is onherroepelijk.

Documenten