Ontwerp wijzigingsplan 'Elisabethweg 3 in Heijningen'

Vanaf 29 april tot en met 9 juni 2021 ligt voor iedereen het ontwerp van het wijzigingsplan ‘Elisabethweg 3 in Heijningen' ter inzage. Dit ontwerp is opgesteld voor het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en ‘Agrarisch’ naar ‘Tuin’. Het plan is digitaal te raadplegen.

Procedure

Iedereen kan tot en met 9 juni 2021 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen op het ontwerp wijzigingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerp wijzigingsplan Elisabethweg 3 te Heijningen”. 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

Documenten