Ontwerpbestemmingsplan Veegplan buitengebied 2021

Vanaf 7 april 2022 tot en met 18 mei 2022 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Veegplan Buitengebied 2021' ter inzage. Het plan is te bekijken op ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze

Iedereen kan tot en met 18 mei 2022 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan Buitengebied 2021.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.