Voorontwerp bestemmingsplan Groeneweg 3 Noordhoek ter inzage

Vanaf donderdag 27 augustus tot en met woensdag 7 oktober ligt het voorontwerp bestemmingsplan Groeneweg 3 in Noordhoek ter inzage. Het bestemmingsplan maakt kleinschalige bedrijvigheid en 14 nieuwbouwwoningen mogelijk. In totaal worden het 12 rijwoningen, waarvan 6 hoekwoningen en 6 tussenwoningen. De overige twee woningen kunnen zowel vrijstaand als twee-onder-één-kap worden gerealiseerd. 

Het plan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen kan tot en met 7 oktober inspreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie kan gericht worden aan burgemeester en wethouders van Moerdijk onder vermelding van “voorontwerp reactie bestemmingsplan Groeneweg 3, Noordhoek” of via info@moerdijk.nl. Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Hiertegen kan iedereen vervolgens zogenoemde zienswijzen indienen.

Informatieavond

Tijdens de terinzagelegging is er op dinsdag 15 september een informatieavond in Noordhoek. Deze informatieavond vindt op basis van inschrijving plaats vanwege de coronmaatregelen. Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor 12 september door een mail te sturen naar thomas.korsmit@moerdijk.nl. Het tijdstip van de informatieavond wordt persoonlijk aan belangstellenden gecommuniceerd. Dit vanwege de groepsgrootte en de coronarichtlijnen. Tijdens deze avond krijgen belangstellenden een toelichting op het voorontwerp en is er de mogelijkheid om mondeling in te spreken.