Bestemmingsplannen raadplegen

Een bestemmingsplan geeft aan waar mag worden gebouwd, maar ook hoe grond en gebouwen worden gebruikt.