Bestemmingsplan Centrum Zevenbergen

De gemeenteraad van Moerdijk heeft op 8 oktober 2015 het bestemmingsplan ‘Centrum Zevenbergen’ gewijzigd vastgesteld. Hiermee worden het geldende bestemmingsplan in geactualiseerd.

Documenten