Bestemmingsplan Kasteeltuin-Neerhofstraat in Zevenbergen

Het bestemmingsplan “Kasteeltuin-Neerhofstraat” in Zevenbergen is op 4 juni 2015 ongewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de aanleg van een parkeerterrein aan de Kasteelweg en de bouw van 5 woningen aan de Neerhofstraat in Zevenbergen mogelijk te maken.

Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl en opwww.moerdijk.nl/projecten.