Windpark Industrieterrein Moerdijk

Op 30 juni 2015 heeft de gemeente ingestemd met het principeverzoek van Nuon en toegezegd mee te werken aan het in procedure brengen van een bestemmingsplan voor een Windpark Moerdijk. Dit windpark komt te liggen op het industrieterrein aan de Westelijke en Zuidelijke Randweg. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet er een milieueffectrapport (MER) en een bestemmingsplan worden opgesteld. Deze worden tegelijk in procedure gebracht. Er wordt echter eerst gestart met het uitvoeren van de benodigde onderzoeken.

Onderzoek in het kader van de milieueffectrapportage (MER)

De procedure voor de milieueffectrapportage is op 8 juli 2015 gestart met de bekendmaking van de ‘Oplegnotitie Reikwijdte en Detailniveau Bestemmingsplan Windpark Industrieterrein Moerdijk’. Deze oplegnotitie bepaalt het zoekgebied en het onderzoekskader voor het windpark. De oplegnotitie heeft vanaf 9 juli 2015 tot en met 2 september 2015 ter inzage gelegen. Op 15 juli 2015 was hierover een inloopavond in de Niervaert in Klundert. Daarnaast zijn bedrijven en inwoners geïnformeerd via de dorps- en stadstafels, de Burenraad en een raadsinformatieavond.

Op 5 november 2015 is de ‘Kadernotitie Reikwijdte en Detailniveau voor MER bestemmingsplan Windpark Industrieterrein Moerdijk’ door de gemeenteraad vastgesteld. Hiervan maakte de oplegnotitie deel uit.

De Kadernotitie is hier te raadplegen: Kadernotitie reikwijdte en detailniveau bestemmingsplan Windpark Industrieterrein Moerdijk (8 MB)

Na de vaststelling is gestart met de diverse onderzoeken die nodig zijn voor de MER. De eerste resultaten hiervan zijn door Nuon op 1 maart 2016 tijdens een inloopavond gepresenteerd in de Niervaert in Klundert en op 10 maart tijdens een raadsinformatieavond.

Bekijk hier de presentatie aan de gemeenteraad (pdf, 2.1 MB)