Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk (Bestemmingsplan)

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk' is op dit moment in voorbereiding. De verwachting is dat deze in september 2016 ter inzage wordt gelegd. Hieronder vindt u de documenten van het voorontwerp.

Documenten voorontwerpbestemmingsplan (2012)