Voorbereidingsbesluit Willemstad

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 maart 2017 een voorbereidingsbesluit heeft vastgesteld voor het verblijfsgebied in de Voorstraat en de Landpoortstraat in Willemstad. Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat ongewenste ontwikkelingen ter plaatse worden tegengaan en bevat ook een verbod om het feitelijk gebruik van de gronden te wijzigen.

Met dit voorbereidingsbesluit wordt nu voorkomen dat er nieuwe terrassen kunnen worden gevestigd in het openbare gebied van de Voorstraat en de Landpoortstraat. Aanleiding van het voorbereidingsbesluit is de toekomstige vaststelling van de nieuwe ‘nadere regels’ voor terrassen. Deze nieuwe nadere regels zouden in relatie met het huidige bestemmingsplan kunnen leiden tot een ongewenste groei van de terrassen in Willemstad. 

Het voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar. In deze periode wordt een bestemmingsplan voorbereid voor de Vesting Willemstad, waarin ook een actuele regeling voor terrassen wordt vastgelegd. Het voorbereidingsbesluit treedt de dag na bekendmaking in werking en ligt tot 6 weken na publicatie ter inzage.

Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende documenten kan op de volgende wijze worden ingezien:

  • Digitaal via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl
  • Als PDF-document
  • Op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Pastoor van Kessellaan 15 te Zevenbergen.

Een voorbereidingsbesluit is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar maken of beroep indienen.