Energie Subsidies

Naast deze leningsvorm kunt u ook een beroep doen op subsidies van de rijksoverheid. De rijksoverheid biedt verschillende subsidies voor energiebesparende maatregelen in en aan uw woning. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bij Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) en bij Subsidie energiebesparing eigen huis.