Moerdijk Marketing

Na evaluatie van de Moerdijk Marketing-subsidie is gebleken dat deze niet het gewenste effect heeft en in de huidige vorm niet optimaal wordt benut. De subsidiegelden worden daarom vanaf 2021 op een andere manier ingezet. Hoe, dat wordt in de loop van 2020 duidelijk. Meer informatie hierover volgt later.

Voor 2020 is het nu niet meer mogelijk om een subsidie aan te vragen. Heeft u in 2018 of 2019 wel een moerdijk marketing subsidie ontvangen? Neem dan contact op met subsidies@moerdijk.nl

U kunt nog wel steeds een beroep doen op de evenementensubsidie