Uw subsidie keuze

Weet u nog niet welke subsidie u aan wilt (en kunt) vragen? Aan de hand van een aantal vragen helpen wij u bij uw keuze.

Gemeente Moerdijk heeft verschillende subsidiemogelijkheden. Komt u voor een subsidie in aanmerking en zo ja, voor welke? U kunt hiervoor de beslisboom doorlopen. Als u de vragen heeft beantwoord, ziet u vanzelf welke subsidie op u van toepassing is.

Is de aanvraag voor muziekonderwijs?

U heeft de volgende keuzes gemaakt:

Aanvraag is namens mijzelf of kind

Terug