Aanvragen subsidie

Informatie over het aanvragen van subsidie bij het Toeristisch Fonds Moerdijk.

Het TFM verstrekt bij voorkeur subsidies ter promotie, samenwerking en verbinding van toerisme in de gemeente Moerdijk met een (semi) openbaar karakter. Voor het verstrekken van subsidies heeft het fonds tot 2023 ruim € 75.000 ter beschikking. Deze bijdrage is afkomstig van gemeente Moerdijk. Alle richtlijnen voor de hoogte van de subsidie vindt u in ons toetsingskader (258 kB)

Hoe dient u uw aanvraag in?

Heeft u een leuk idee en wilt u voor de uitvoering financiering aanvragen bij TFM? Dan kunt u op diverse manieren subsidie aanvragen of aangeven dat u interesse heeft. Ook kan het fonds vrijblijvend met u meedenken bij het vormen van een concrete aanvraag. Er zijn diverse manieren waarop u kunt aangeven dat u graag financiering en/of advies wilt aanvragen bij TFM, namelijk:

  1. U komt vrijblijvend naar één van de maandelijkse openbare bestuursvergaderingen en pitcht uw idee daar. Ook kunt u hier sparren over uw idee of initiatief. Bekijk hier alle vergaderdata.
  2. U neemt contact op met de aanjager om uw idee te bespreken door te e-mailen naar corianne.bartels@moerdijk.nl of te bellen naar 06 11216673.
  3. U stuurt een e-mail naar TFMoerdijk@gmail.com met daarin uw idee, vraag of wat u wilt weten. 
  4. U stuurt rechtstreeks uw aanvraagformulier (296 kB) voor subsidie naar TFMoerdijk@gmail.com en wacht vervolgens op reactie.

Wanneer keurt het fonds uw aanvraag goed?

Voor elke aanvraag geldt dat we minimaal een ingevuld aanvraagformulier nodig hebben met daarbij een beknopte begroting waarin alle te maken kosten (exclusief btw) duidelijk worden weergeven. Dit formulier met begroting leggen we naast ons toetsingskader om te kijken of het idee voldoet aan de eisen die het fonds stelt. Aan de hand daarvan beslist het TFM of u subsidie ontvangt en voor welk bedrag.

Documenten