Verspreiding van jodiumtabletten

Vanaf oktober 2017 verspreidt de Rijksoverheid jodiumtabletten aan bepaalde groepen mensen die tot 100 km rond een kernreactor wonen. Dus ook in de gemeente Moerdijk.

De Rijksoverheid wil dat Nederland zo goed mogelijk is voorbereid op een eventueel ongeval met een kernreactor (een stralingsincident). De kans op een kernongeval is zeer klein. Kernreactoren moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen. Omdat kernongevallen zich niet aan landsgrenzen houden, heeft Nederland de zones aangepast waarbinnen mensen over jodiumtabletten moeten beschikken. De overheid verspreidt vanaf oktober 2017 jodiumtabletten aan bepaalde groepen mensen die tot 100 km rond een kernreactor wonen, dus ook in Moerdijk. Bij een kernongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Jodiumtabletten voorkomen dat het lichaam radioactief jodium opneemt.

De gemeente Moerdijk bevindt zich in een zone van 20 tot 100 kilometer tot een kerncentrale. Dit betekent dat alle inwoners tot 18 jaar en zwangeren jodiumtabletten ontvangen.

Meer hierover leest u op de website deĀ Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.