Gebiedsplan Willemstad

Eén plan voor Willemstad, dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Hier vindt u meer informatie over het gebiedsplan.

Voor elke kern en het buitengebied één plan dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Dat is kortweg het doel van de gebiedsplannen die de gemeente Moerdijk sinds december 2012 samen met de partners, inwoners en bedrijven opstelt.

Deze (brede) gebiedsplannen bevatten niet alleen de plannen van de gemeente maar ook die van de maatschappelijke partners zoals bedrijven, inwoners, woningcorporatie Woonkwartier, zorg- en welzijnsorganisaties Surplus en Groenhuysen en de politie. Op deze manier worden de kernen van de gemeente Moerdijk vanuit een breed perspectief benaderd en krijgen alle ontwikkelingen een plek in één document. Het gebiedsplan voor Willemstad is momenteel in ontwikkeling.

Actuele thema's

Wonen, Zorg en Welzijn

Er loopt op dit moment een haalbaarheidsonderzoek voor een appartementencomplex aan de Lantaarndijk.

Toerisme en Recreatie

De Waterbus in Willemstad krijgt een permanente aanlegsteiger. Tot nu was de plaats direct aan het havenhoofd, achter restaurant Vista, aangewezen als tijdelijke aanlegsteiger. Voortaan stappen de passagiers circa 100 meter westelijker uit. Belangrijkste reden hiervoor is de veiligheid bij het aan- en afmeren, en het in- en uitstappen van de passagiers. Daarnaast loopt het onderzoek naar een cruisesteiger in combinatie met een nieuw parkeerterrein aan de oostzijde en het toekomstperspectief  van de gemeentelijke jachthaven.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 augustus 2017 nieuwe regels vastgesteld voor de terrassen. Met de ‘Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk’ wil het college duidelijkheid creëren voor horeca, omwonenden en weggebruikers over wat precies wel en wat niet mag, als het gaat om het inrichten van een terras.

Voorzieningen en Leefomgeving

De huisvestingsproblematiek van de scholen in Willemstad is actueel. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een nieuwe brede school.

Verkeer en Bereikbaarheid

In mei 2017 is de proef met de blauwe zone gestart. Eind 2017 wordt dit geëvalueerd.

De reconstructie van de Beneden Kadedijk is in het voorjaar van 2017 uitgevoerd. Die van de Achterstraat volgt in het najaar van 2017. Voor de onderwerpen 'paden Noordlangeweg' en 'bebording' zijn werkgroepen samengesteld. Deze gaan na de zomervakantie aan de slag.

De werkgroep Verkeer en Bereikbaarheid heeft daarnaast een video gemaakt ‘Met de rolstoel de boer op’. In deze video vraagt de werkgroep aandacht voor moeilijk begaanbare paden voor minder validen. De gemeente heeft inmiddels alle punten opgelost. De werkgroep is blij met het resultaat en hoopt dat hierdoor ook bewustzijn vergroot is.

Onze Parels

De werkgroep' toekomst Mauritshuis ' heeft een visie met plan van aanpak opgesteld. De eerste fase van het plan van aanpak wordt uitgevoerd. Een onderhoudsvisie voor de vestingwerken wordt voorbereid.