Opgave voor Moerdijk

Wat betekenen de ambities voor de gemeente Moerdijk?

In 2020 wil de gemeente Moerdijk 61 megawatt (MW) windenergie opwekken. En in 2030 wil de gemeente energieneutraal zijn. Dit betekent dat alle nog benodigde energie duurzaam wordt opgewekt. Dit komt neer op een doelstelling van 85 MW.

Wat is er gerealiseerd:

Keteldiep 0,5 MW
Industrieterrein Moerdijk / Middenweg 3 MW
Volkeraksluizen 11 MW
Sabinadijk 7 MW
Sabinapolder 6 MW
Oud-Dintel 15 MW

Lopende projecten:

Windpark Zonzeel West (A16)

De gemeente Moerdijk trekt hierin op met de gemeente Drimmelen. De afspraak is om 8 windturbines te plaatsen, waarvan beide gemeenten er 1 gaan exploiteren via een stichting. De opbrengsten zijn daarmee voor de inwoners. Windenergie langs de A16.

15 MW

Haven en Industrieterrein Moerdijk (bij Klundert)

Initiatiefnemer van dit project is Nuon. Meer hierover vindt u op de pagina Windmolens bij Klundert.

21 mw

Aanvullende opgave:

Er is 41 MW gerealiseerd en 36 MW in procedure. Als beide windparken Zonzeel West en Industrieterrein Moerdijk doorgaan dan wordt hiermee de opgave van 61 MW voor 2020 bereikt. Om de opgaven van 85 MW voor 2030 te bereiken moeten er nog plannen komen voor 8 MW extra windenergie.