Opgave voor Moerdijk

Wat betekenen de ambities voor de gemeente Moerdijk?

In 2030 wil de gemeente Moerdijk 85 MW windenergie opwekken binnen de gemeente.

Wat is er gerealiseerd:

 
Keteldiep 0,75 MW
Industrieterrein Moerdijk / Middenweg 3,5 MW
Volkeraksluizen 9,35 MW
Sabinadijk 9 MW
Sabinapolder 5,95 MW
Oud-Dintel 16 MW

Lopende projecten:

 

Windpark A16

Langs de A16 worden tussen de Moerdijkbrug en de Belgische grens 28 windmolens gebouwd. De gemeente Moerdijk trekt hierbij samen op met de provincie, Drimmelen, Breda en Zundert. 25% van de windmolens worden zogenaamde dorpsmolens, waarvan de opbrengsten gebruikt kunnen worden ter versnelling van de lokale energietransitie in de aangrenzende dorpskernen. Binnen de gemeente Moerdijk worden 7 windmolens gebouwd. Deze worden naar verwachting in 2019 en 2020 gebouwd. De provincie Noord-Brabant heeft voor dit project een pagina ingericht op hun website. Daar vindt u alle actuele informatie.  Windenergie langs de A16.

29,4 MW

Windpark Industrieterrein Moerdijk

Initiatiefnemer van dit project is Nuon. De gemeente heeft vergunning verleend voor 7 windmolens. Deze worden naar verwachting in 2019 gebouwd. Meer informatie hierover vindt u op de pagina pagina Windmolens bij Klundert.

25 mw

Totaal voorzien

Er is reeds 44,6 MW windenergie gerealiseerd. Daarnaast is er voor 54,4 MW windenergie al vergunning verleend. De oorspronkelijke doelstelling van 85 MW in 2030 wordt daarmee naar verwachting ruimschoots behaald.

Energietransitie

Hoewel de ‘oude’ doelstellingen al bijna behaald zijn, wacht ons een nieuwe opgave. In het Klimaatakkoord van Parijs is de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 (ten opzichte van 1990) ondertekend. Deze doelstelling wordt verder uitgewerkt in ons landelijke Klimaatakkoord, waarvan in de zomer van 2018 de eerste hoofdlijnen zijn gepresenteerd. Deze nieuwe Rijksdoelstellingen gaan verder dan onze eigen doelstellingen. Daarnaast heeft het kabinetsbesluit om de Groninger gaskraan dicht te draaien ook consequenties voor de elektriciteitsvraag, een deel van de warmtevraag zal immers ingevuld worden met elektriciteit. Het is dus nog iets te vroeg om te concluderen dat we nu al ‘klaar’ zijn.