Stadstafel Zevenbergen

Eén plan voor Zevenbergen, dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Hier vindt u meer informatie over het gebiedsplan.

Er is nu een nieuw platform waar u kunt meedenken en meepraten over zaken die leven in uw dorp of stad. Hier vindt u het laatste nieuws over uw woonplaats overzichtelijk bij elkaar. Het kan allemaal op dé online ontmoetingsplek voor en door inwoners: www.gebiedsplannen.nl.

www.gebiedsplannen.nl

Gebiedsplan Zevenbergen

Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen zelf welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën hiervoor.

Sinds eind 2016 is er door inwoners samen met de gemeente, Surplus, Woonkwartier en de politie gewerkt aan het opstellen van het gebiedsplan Zevenbergen. Een gebiedsplan betekent een nieuwe manier van samenwerken. Initiatieven van inwoners staan centraal en gemeente Moerdijk, Surplus, Woonkwartier en de politie hebben een faciliterende en meedenkende rol.

Een gebiedsplan is nooit klaar, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften.

Stadstafel Zevenbergen

De stadstafel Zevenbergen bestaat uit inwoners van Zevenbergen en vertegenwoordigers van de gemeente, Surplus, Woonkwartier en de politie. De stadstafel houdt zich bezig met de thema's (onderwerpen) en de daarbij behorende actiepunten die in het gebiedsplan staan. Binnen de stadstafel wordt door verschillende werkgroepen gewerkt aan oplossingen of verbeteringen voor die actiepunten. De stadstafel komt  zo'n vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen. De samenstelling van de stadstafel kan wisselend zijn. Alle Zevenbergenaren die hierbij betrokken willen zijn, zijn van harte welkom om mee te doen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail deze naar gebiedsplannen@moerdijk.nl.