Alzheimercafé Drimmelen-Moerdijk

Het Alzheimercafé Moerdijk-Drimmelen is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Elke maand kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar praten over een leven met dementie, onder leiding van een deskundige gespreksleider. Goede informatie over het ziektebeeld en de hulpmogelijkheden is belangrijk en kan steun bieden. Naast het verkrijgen van informatie geeft het café de gemoedelijkheid van een echt café waarbij ontmoeting centraal staat. Elke bijeenkomst heeft een ander thema. Het Alzheimercafé Moerdijk-Drimmelen wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland, Surplus, de Wijngaard, Thebe, SWO, HOOM, gemeenten Drimmelen en Moerdijk.

Voor wie is het Alzheimer Café

  • mensen met dementie die thuiswonen, maar ook opgenomen zijn in een intramurale setting
  • familieleden/mantelzorgers en naasten
  • hulp- en dienstverleners
  • lokale overheid
  • overige belangstellenden.

Doelstelling van het Alzheimer Café

  • Het zo mogelijk voorkomen of onderkennen en verminderen van psychische problemen bij mensen met dementie en hun mantelzorgers.
  • Het bespreekbaar maken van vragen, over medische, psychosociale en overige aspecten
  • Het verstrekken van informatie
  • Vraagstukken bespreken via lotgenotencontact
  • Emancipatie en participatie van mensen met dementie en voorkomen van isolement.

Programma 2017

Het café start altijd om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en eindigt om 21.30 uur.

Datum Thema Locatie
17 Januari Film over Mw Bogers
in de “film over Mw Bogers” wordt de beginfase van de ziekte van Alzheimer geschetst.
Wat komt persoon met dementie zoals tegen?
Waar lopen mantelzorgers tegen aan?
Woonzorgcentrum De Zeven Schakels, Zevenbergen, Kasteelweg 1
21 februari De Dementieconsulent
Wat komt er allemaal op u af bij een vermoeden van dementie?
Waar kan ik informatie krijgen, hoe regel ik hulp en
ondersteuning?
Dementieconsulent Jos Gorissen geeft uitleg over al deze vragen.
De Wijngaard, Cyclaamstraat 2a, Made
21 maart De diagnose dementie
Hoe wordt een diagnose gesteld? Waarom is het zo belangrijk om onderzoek te doen en de diagnose helder te stellen?
Specialist ouderen geneeskunde Marcel Lucas geeft uitleg
hierover.
Woonzorgcentrum De Zeven Schakels, Zevenbergen, Kasteelweg 1
18 april Veranderend gedrag bij Dementie
Mensen met dementie kunnen gedrag vertonen waar moeilijk
mee om te gaan is als naaste. Denk hierbij aan boosheid,
agressie, achterdocht of claimend gedrag. Psycholoog en
schrijver Ronald Geelen vertelt ons meer over veranderd
gedrag bij dementie. Hoe kunt u hier het beste mee omgaan en zijn er ook mogelijkheden om dit gedrag te beperken of zelfs te voorkomen?
De Wijngaard, Cyclaamstraat 2a, Made
16 mei De Notaris en dementie
Hoe zit het met wilsbekwaamheid bij dementie? Hoe is erfrecht geregeld? Wat moet er juridisch geregeld worden als er sprake is van dementie? Een notaris aan gesloten bij Signa notarissen te Zevenbergen geeft uitleg over de juridische vraagstukken.
Woonzorgcentrum De Zeven Schakels, Zevenbergen, Kasteelweg 1
20 juni Vrijheid en veiligheid bij dementie
Bij dementie komen vrijheid en veiligheid vaak onder druk te staan. Hoe voorkom je bijvoorbeeld dat iemand valt of verdwaalt? En wat als mensen ’s nachts onrustig zijn en steeds uit bed komen? Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je voor een veilige leefomgeving? En hoe kunnen mensen met dementie daarbij zoveel mogelijk vrijheid behouden?
De Wijngaard, Cyclaamstraat 2a, Made