Dienstencheque huishoudelijke ondersteuning

Informatie over het aanvragen van de dienstencheques voor huishoudelijke ondersteuning in 2021.

Mantelzorgers in de gemeente Moerdijk kunnen gebruik maken van dienstencheques om ondersteund te worden bij huishoudelijke activiteiten. 

Wie mag een dienstencheques 2021 kopen?

U kunt dienstencheques kopen als:

  • U mantelzorger bent (u zorgt langdurig en (deels) onbetaald voor een hulpbehoevende in de gemeente Moerdijk)
  • U woonachtig bent in de gemeente Moerdijk
  • U het huishouden niet deelt met iemand die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz) huishoudelijke ondersteuning ontvangt
  • U de enige mantelzorger in het huishouden bent die dienstencheques koopt
  • U de dienstencheques inzet op uw woonadres.

Hoeveelheid dienstencheques en kosten

Als mantelzorger kunt u in 2021 maximaal 52 uur hulp per jaar afnemen met de dienstencheques. U kunt de dienstencheques inzetten voor huishoudelijke hulp op uw woonadres. Dit komt neer op gemiddeld 1 uur per week. Maar u kunt uiteraard ook kiezen voor minder uren. U betaalt net als in 2020 per dienstencheque (per uur) € 7,50. De gemeente betaalt het grootste gedeelte van de uurprijs (zo’n € 20) rechtstreeks aan de zorgaanbieder.

Aanvragen

Als u in 2021 gebruik wil maken van de dienstencheques, dan kunt u het meldingsformulier invullen en toesturen naar het Wmo-loket van de gemeente Moerdijk. 

De Wmo-medewerker toetst of u als mantelzorger in aanmerking komt voor de dienstencheques in 2021. Bij akkoord ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Ook geven wij uw gegevens door aan de zorgaanbieder naar keuze. Daarna kunt u zelf contact opnemen met deze zorgaanbieder om afspraken te maken over de inzet van de dienstencheques.