Colomn wethouder Bennie Blom

Geplaatst: 24-5-2023

Waarschijnlijk herinnert u zich de beelden nog van vorig jaar zomer: asielzoekers die in Ter Apel buiten moesten slapen, omdat er binnen geen plek meer voor ze was. Sindsdien zijn er noodopvanglocaties ingericht, in onze gemeente hebben we dat vorig jaar in De Lindonk in Zevenbergen gedaan. Maar dat was tijdelijk, terwijl de behoefte aan fatsoenlijke opvangplekken groot blijft. Naar verwachting zijn er aan het einde van het jaar meer dan 70.000 opvangplekken nodig in Nederland. En die zijn er niet. Het kabinet werkt daarom aan de zogenaamde spreidingswet, om zo te zorgen dat gemeenten hun aandeel in de opvang leveren.

Moerdijk is een gastvrije gemeente, met een sociaal hart. Daarom willen we meewerken aan fatsoenlijke asielopvang, die past bij de omvang van onze gemeente. We nemen daar graag zelf de regie in. Om te kunnen bepalen op welke plek, en hoeveel asielzoekers we kunnen opvangen, en welke afspraken we daarover kunnen maken. We willen voorkomen dat we gedwongen worden. En geen of minder zeggenschap hebben over de locatiekeuze, de inrichting en het beheer van de opvanglocatie. Daarom zijn we met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in gesprek over een opvanglocatie van maximaal 200 plekken op een deel van het beschikbare terrein op de locatie Schansdijk in Zevenbergen.

Het college heeft dit initiatief genomen. Het is de gemeenteraad die uiteindelijk het besluit neemt over de opvanglocatie. Waarschijnlijk gebeurt dat voor de zomer. Daarna moet het COA nog een vergunningsaanvraag indienen, met de wettelijke bezwaar- en beroepsprocedure. En natuurlijk praten we ook met inwoners en bedrijven.

De afgelopen weken heb ik op verschillende momenten inwoners gesproken tijdens een van de bijeenkomsten die we organiseerden. Daar heb ik gehoord welke zorgen er zijn, maar ik heb ook waardevolle suggesties gehoord. Deze input nemen we mee bij de verdere uitwerking en de gesprekken met het COA. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad het besluit. “En waar blijven de huizen voor onze eigen inwoners?” is een begrijpelijke reactie die ik de afgelopen week nogal eens hoorde en zag op sociale media. Natuurlijk begrijp ik die vraag. Ik kan u verzekeren: daar werken we ook hard aan. Tot en met 2030 willen we ruim 2700 woningen bouwen, verspreid over de hele gemeente. Van sociale huurwoningen tot goedkope- en middeldure koopwoningen. Voor alle woningzoekenden: van starters, tot gezinnen en ouderen. Ja, dat zijn haalbare plannen waar mijn collega-wethouders en ik ons de komende jaren hard voor inzetten.

Meer weten?

Bekijk de pagina asielopvang.