Belastingen

De heffing en invordering van belastingen van de gemeente Moerdijk wordt verzorgt door de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, toeristenbelasting, afvalstoffenheffing en legesheffing. Meer informatie over de gemeentelijke belastingen vindt u op www.bwbrabant.nl. Op deze website kunt  u ook terecht voor het indienen van een bezwaar.