Alcohol verkopen in horeca of slijterij, vergunning

Wilt u alcohol verkopen en/of in het openbaar schenken? Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

De aanvraag voor een vergunning geldt in principe alleen voor horecabedrijven, kantines, bedrijfsrestaurants en slijterijen.

De voorwaarden zijn:

 1. Voor verstrekking van alcohol geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar;
 2. Verkoop van alcohol in tankstations en niet-levensmiddelenwinkels is verboden;
 3. Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn;
 4. Er moeten huisregels zijn opgesteld in sport- en andere kantines;
 5. Barvrijwilligers in sport- en andere kantines moeten een voorlichtingscursus hebben gevolgd;
 6. Als vereniging of stichting moet u beschikken over een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de zogenoemde paracommerciële voorschriften;
 7. Verenigingen en stichtingen moeten zich houden aan de regels rond de verkoop van alcohol die in de gemeentelijke verordening zijn vastgelegd.

Voor verenigingen en stichtingen kan de gemeente aanvullende beperkingen opleggen.

Sancties

Als u zich niet aan de voorwaarden houdt en bijvoorbeeld toch drank verkoopt aan jongeren onder de 18 jaar, dan kan de burgemeester een sanctie opleggen. Uw vergunning wordt dan tijdelijk ingetrokken voor een periode van 1 tot 12 weken, afhankelijk van de ernst van de overtreding en het gemeentelijk beleid. De gemeente kan ook een boete opleggen.

Beoordeling integriteit

Wanneer u de vergunning aanvraagt, beoordeelt de gemeente ook de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen. Daarom dient bij deze aanvraag ook een Bibob aanvraagformulier te worden ingevuld.

Voor het bepalen welk Bibob formulier ingevuld moet worden, wordt onderscheid gemaakt in de bedrijfsvorm. Voor een eenmanszaak, V.O.F of CV dient formulier model 1 of model 2 te worden ingevuld, voor een BV en NV formulier model 3 of model 4. Tevens dient bij de ingevulde formulieren een volledig financiële onderbouwing te zitten waaruit blijkt hoe de bedrijfsovername is gefinancierd.

 • Met een commercieel doel € 282,15
 • Met een niet commercieel doel € 94,05

Dit product / deze dienst kunt u op verschillende manieren bij de gemeente aanvragen. Hieronder leest u alle mogelijkheden. Wij beloven u dat we klantgericht met uw wensen en vragen omgaan.

Schriftelijk/ email

U kunt een aanvraagformulier downloaden, afdrukken, invullen en opsturen naar de gemeente. Dat kan naar het volgende adres:

Gemeente Moerdijk
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

U kunt ook mailen naar info@moerdijk.nl, posten in de brievenbus bij het gemeentehuis, ingang Pastoor van Kessellaan 15 of afgeven aan de loketten.

Telefonisch

Als u meer informatie wilt over dit product, dan kunt u telefonisch contact opnemen. De gemeente is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 08.30-17.00 uur, donderdagavond tussen 18.00-20.00 uur en vrijdagochtend tussen 8.30-12.00 uur. U belt het zescijferige telefoonnummer 14 0168. Belt u vanuit het buitenland dan gebruikt u het nummer +31168373600.

Persoonlijk, mét of zonder afspraak

Natuurlijk kunt u ook persoonlijk langskomen voor uw aanvraag. Voor uw en ons gemak adviseren wij u om een afspraak te maken voor het aanvragen van dit product. Als dit niet mogelijk is dan kunt u ook terecht tijdens onze vrije inlooptijden. Deze zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Wanneer u telefonisch een afspraak wilt maken belt u het zescijferige telefoonnummer 14 0168. Belt u vanuit het buitenland dan dient u het nummer +31168373600 te gebruiken.

Formulieren

Meenemen

 1. Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 2. Een ingevuld en ondertekend Bibobformulier (indien van toepassing);
 3. Een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel;
 4. Een geldig legitimatiebewijs van alle op de vergunning genoemde personen;
 5. Een verklaring van Sociale Hygiëne betreffende alle leidinggevenden;
 6. Bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen);
 7. Indien van toepassing een arbeidscontract;
 8. Alle bewijsstukken in de wijze van financiering van de bedrijfsovername of het starten van een nieuw horecabedrijf;
 9. Verklaring van de belastingdienst;
 10. Vergunningen uit het verleden.

Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.