Exploitatievergunning

Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor ieder horecabedrijf. Ook wanneer u geen alcoholhoudende drank serveert, moet u een exploitatievergunning aanvragen.

 • U moet een exploitatievergunning aanvragen indien:

  • u een horecazaak wilt starten of overnemen;
  • de aard van de inrichting wijzigt.
 • De woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde mogen niet op ontoelaatbare wijze worden belast door de aanwezigheid van het horecabedrijf.
 • Vandaar dat na vergunningaanvraag de gemeente toetst of en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om dit te voorkomen.
 • Deze aanvullende maatregelen worden als randvoorwaarden in de vergunning opgenomen.
 • Ook moet het geldende bestemmingsplan de ruimte bieden voor het voeren van de door u gewenste horeca-activiteiten.
 • De gemeente kan ook de integriteit van de bedrijfsvoerder(s) toetsen en op grond daarvan een vergunning weigeren.

Beoordeling integriteit

Wanneer u de vergunning aanvraagt, beoordeelt de gemeente ook de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen. Daarom dient bij deze aanvraag ook een Bibob aanvraagformulier te worden ingevuld.

Om te bepalen welk Bibob formulier ingevuld moet worden, wordt onderscheid gemaakt in de bedrijfsvorm. Voor een eenmanszaak, V.O.F of CV dient formulier model 1 of model 2 te worden ingevuld, voor een BV en NV formulier model 3 of model 4. Tevens dient bij de ingevulde formulieren een volledig financiële onderbouwing te zitten waaruit blijkt hoe de bedrijfsovername is gefinancierd.

€ 368,90

Schriftelijk/ email

U kunt een aanvraagformulier downloaden, afdrukken, invullen en opsturen naar de gemeente. Dat kan naar het volgende adres:
Gemeente Moerdijk
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen
U kunt ook mailen naar info@moerdijk.nl, posten in de brievenbus bij het gemeentehuis, ingang Pastoor van Kessellaan 15 of afgeven aan de loketten.

Vragen?

Als u meer informatie wilt over dit product, dan kunt u telefonisch contact opnemen. De gemeente is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 08.30-17.00 uur, donderdagavond tussen 18.00-20.00 uur en vrijdagochtend tussen 8.30-12.00 uur. U belt het zescijferige telefoonnummer 14 0168. Belt u vanuit het buitenland dan gebruikt u het nummer +31168373600.

Persoonlijk, mét of zonder afspraak

Natuurlijk kunt u ook persoonlijk langskomen voor uw aanvraag. Voor uw en ons gemak adviseren wij u om een afspraak te maken voor het aanvragen van dit product. Als dit niet mogelijk is dan kunt u ook terecht tijdens onze vrije inlooptijden. Deze zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Wanneer u telefonisch een afspraak wilt maken belt u het zescijferige telefoonnummer 14 0168. Belt u vanuit het buitenland dan dient u het nummer +31168373600.te gebruiken.

Formulieren

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs;
 • Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.