Standplaats, aanvragen

Wilt u in de gemeente met een kraam of wagen goederen of etenswaren verkopen? U heeft hiervoor een standplaatsvergunning nodig. Een standplaatsvergunning is een vergunning, die nodig is voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg, of op een voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht. De gemeente maakt onderscheid tussen:

 • Vaste standplaatsen, waarbij sprake is van het innemen van een standplaats voor een heel jaar of eenmaal per week een dagdeel of een hele dag;
 • Tijdelijke standplaatsen. Een tijdelijke standplaats kan worden aangevraagd voor bijvoorbeeld het eenmalig verkopen van oliebollen om de verenigingskas te spekken of voor het verkopen van seizoensproducten.
 • U heeft in principe een vergunning nodig voor het innemen van een standplaats als u aan de voorbeelden in de kernbeschrijving voldoet. Ook als u een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar voor het publiek toegankelijk is, heeft u een vergunning nodig;
 • Onder meer door middel van het uitgeven dan wel weigeren van een standplaatsvergunning kan de gemeente haar taak tot handhaving van de openbare orde uitvoeren. Het is niet de bedoeling dat de gemeente met deze vergunning ingrijpt in de concurrentieverhoudingen.

De gemeente heeft per kern een aantal locaties met een maximum aantal standplaatsen vastgesteld. In het Standplaatsenbeleid kunt u dit nalezen.

De gemeente kan een standplaatsvergunning weigeren in belang van:

 • De openbare orde;
 • Het voorkomen of beperken van overlast;
 • De bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente;
 • De verkeersveiligheid;
 • De doelen van een bestemmingsplan.

Als u een standplaatsvergunning aanvraagt, moet u ook voldoen aan de eisen zoals gesteld in andere wetten, bijvoorbeeld de Wet milieubeheer, die regels stelt ter voorkoming van hinder en overlast, en de Warenwet, om de hygiëne van de aangeboden goederen te waarborgen.

 • een dag of dagdeel (per vierkante meter) € 2,85
 • een week (per vierkante meter) € 6,10
 • een maand (per vierkante meter) € 12,15
 • een jaar (per vierkante meter) € 24,45

Dit product / deze dienst kunt u op verschillende manieren bij de gemeente aanvragen. Hieronder leest u alle mogelijkheden. Wij beloven u dat we klantgericht met uw wensen en vragen omgaan.

Digitaal

Een handige manier voor u en de gemeente om u te voorzien van het juiste product of dienst, is om uw aanvraag digitaal in te dienen. Zo kunt u, in veel gevallen met behulp van DigiD, veilig uw aanvraag indienen.

Schriftelijk/ email

U kunt een schriftelijk verzoek sturen naar de gemeente. Dat kan naar het volgende adres:

Gemeente Moerdijk
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

U kunt ook mailen naar info@moerdijk.nl, posten in de brievenbus bij het gemeentehuis, ingang Pastoor van Kessellaan 15 of afgeven aan de loketten.

Telefonisch

Als u meer informatie wilt over dit product, dan kunt u telefonisch contact opnemen. De gemeente is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 08.30-17.00 uur, donderdagavond tussen 18.00-20.00 uur en vrijdagochtend tussen 8.30-12.00 uur. U belt het zescijferige telefoonnummer 14 0168. Belt u vanuit het buitenland dan gebruikt u het nummer +31168373600.

Persoonlijk, mét of zonder afspraak

Natuurlijk kunt u ook persoonlijk langskomen voor uw aanvraag. Voor uw en ons gemak adviseren wij u om een afspraak te maken voor het aanvragen van dit product. Als dit niet mogelijk is dan kunt u ook terecht tijdens onze vrije inlooptijden. Deze zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Wanneer u telefonisch een afspraak wilt maken belt u het zescijferige telefoonnummer 14 0168. Belt u vanuit het buitenland dan dient u het nummer +31168373600 te gebruiken.

Formulieren

Meenemen

 • Een geldig legitimatiebewijs;
 • Een recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Een recent registratiebewijs van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (niet ouder dan een jaar);
 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier.