Terras of uitstalling exploiteren

Voor het houden van een terras of uitstalling is een vergunning nodig. Onder een terras verstaat de gemeente een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd.

  • Als een terras aan (dus ook op eigen terrein) of op de openbare weg bevindt, is een vergunning nodig (tenzij dit geregeld is in de exploitatievergunning);
  • Een terras waar alcoholhoudende dranken verkrijgbaar zijn, dient vermeld te staan op de Drank- en Horecavergunning.

De gemeente kan een vergunning weigeren als:

  • Het gebruik schade toebrengt aan de weg of gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan;
  • Het gebruik een belemmering kan worden voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;
  • Het gebruik afbreuk doet aan andere publieke functies van de openbare ruimte, inclusief de bescherming van het uiterlijk aanzien daarvan.

Als u (permanente) schermen, afdaken of vlonders wilt gebruiken, is hiervoor in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning vereist.

De kosten voor een terras vallen onder de exploitatievergunning. Een uitstalvergunning kost € 175,00

Dit product / deze dienst kunt u op verschillende manieren bij de gemeente aanvragen. Hieronder leest u alle mogelijkheden. Wij beloven u dat we klantgericht met uw wensen en vragen omgaan.

Schriftelijk/ email

U kunt een schriftelijk verzoek sturen naar de gemeente. Dat kan naar het volgende adres:

Gemeente Moerdijk
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

U kunt ook mailen naar info@moerdijk.nl, posten in de brievenbus bij het gemeentehuis, ingang Pastoor van Kessellaan 15 of afgeven aan de loketten.

Telefonisch

Als u meer informatie wilt over dit product, dan kunt u telefonisch contact opnemen. De gemeente is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 08.30-17.00 uur, donderdagavond tussen 18.00-20.00 uur en vrijdagochtend tussen 8.30-12.00 uur. U belt het zescijferige telefoonnummer 14 0168. Belt u vanuit het buitenland dan gebruikt u het nummer +31168373600.

Persoonlijk, mét of zonder afspraak

Natuurlijk kunt u ook persoonlijk langskomen voor uw aanvraag. Voor uw en ons gemak adviseren wij u om een afspraak te maken voor het aanvragen van dit product. Als dit niet mogelijk is dan kunt u ook terecht tijdens onze vrije inlooptijden. Deze zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Wanneer u telefonisch een afspraak wilt maken belt u het zescijferige telefoonnummer 14 0168. Belt u vanuit het buitenland dan dient u het nummer +31168373600 te gebruiken.

Meenemen

  • Een schets van de gewenste situatie (inclusief maten);
  • De periode van openstelling;
  • De tijden van openstelling.