Winkeltijden, ontheffing

De Winkeltijdenwet bepaalt op welke tijden winkels geopend mogen zijn. De Winkeltijdenwet kent beperkte ontheffingsmogelijkheden. Als u buiten de normale openingstijden geopend wilt zijn (bijvoorbeeld als nachtwinkel), moet u een ontheffing aanvragen.

  • Winkels mogen geopend zijn van maandag tot en met zaterdag tussen 6.00 tot 22.00 uur;
  • Voor bijzondere dagen, zoals bijvoorbeeld 4 mei en Goede Vrijdag, gelden afwijkende sluitingstijden;
  • De gemeenteraad kan ten hoogste 12 zondagen per jaar aanwijzen waarop winkels geopend mogen zijn;
  • Buiten de door de gemeente vastgestelde koopzondagen is het alleen voor winkels binnen de vesting van Willemstad mogelijk ontheffing aan te vragen voor een extra zondag winkelopenstelling vanwege de toeristische aantrekkingskracht van Willemstad. De gemeente kan in andere kernen wel een ontheffing afgeven voor een winkelopenstelling tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

€ 47,05

Schriftelijk/ email

U kunt een schriftelijk verzoek sturen naar de gemeente. Dat kan naar het volgende adres:

Gemeente Moerdijk
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

U kunt ook mailen naar info@moerdijk.nlposten in de brievenbus bij het gemeentehuis, ingang Pastoor van Kessellaan 15 of afgeven aan de loketten.

Telefonisch

Als u meer informatie wilt over dit product, dan kunt u telefonisch contact opnemen. Het vergunningenloket van de gemeente heeft een telefonisch spreekuur: maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.00 uur. U belt het zescijferige telefoonnummer 14 0168.

Formulieren

Meenemen

Formulier volledig ingevuld en ondertekend met vermelding van de reden van uw verzoek.