Festiviteiten van horeca of verenigingen, kennisgeving

Vertegenwoordigt u een horeca-inrichting, (sport)vereniging of recreatie-inrichting? Dan kunt u een aantal keren per jaar een festiviteit organiseren, met een kennisgeving aan de gemeente. Dit houdt in dat u een ontheffing krijgt en zich dan niet hoeft te houden aan de normaal geldende geluids en verlichtingsvoorschriften. U kunt hierbij denken aan het optreden van een band met live muziek.

Een kennisgeving moet u minimaal twee weken voor de festiviteit doen. De burgemeester kan de incidentele festiviteit verbieden wanneer naar zijn oordeel de woon- en leefsituatie op ontoelaatbare wijze wordt beinvloed. U wordt daar zo snel mogelijk over geïnformeerd.

Aan de melding incidentele festiviteit zijn geen kosten verbonden.