Exploitatievergunning

Begint u een horecabedrijf zoals een café, ijssalon of restaurant? Of neemt u het over? Vraag dan een exploitatievergunning horeca aan. Ook als u geen alcohol schenkt, heeft u een exploitatievergunning nodig.

U moet een exploitatievergunning aanvragen indien:

  • u een horecazaak wilt starten of overnemen;
  • de aard van de inrichting wijzigt.
  • De woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde mogen niet op ontoelaatbare wijze worden belast door de aanwezigheid van het horecabedrijf.
  • Vandaar dat na vergunningaanvraag de gemeente toetst of en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om dit te voorkomen.
  • Deze aanvullende maatregelen worden als randvoorwaarden in de vergunning opgenomen.
  • Ook moet het geldende bestemmingsplan de ruimte bieden voor het voeren van de door u gewenste horeca-activiteiten.
  • De gemeente kan ook de integriteit van de bedrijfsvoerder(s) toetsen en op grond daarvan een vergunning weigeren.

Beoordeling integriteit

Wanneer u de vergunning aanvraagt, beoordeelt de gemeente ook de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen. Daarom dient bij deze aanvraag ook een Bibob aanvraagformulier te worden ingevuld.

Om te bepalen welk Bibob formulier ingevuld moet worden, wordt onderscheid gemaakt in de bedrijfsvorm. Voor een eenmanszaak, V.O.F of CV dient formulier model 1 of model 2 te worden ingevuld, voor een BV en NV formulier model 3 of model 4. Tevens dient bij de ingevulde formulieren een volledig financiële onderbouwing te zitten waaruit blijkt hoe de bedrijfsovername is gefinancierd.

€ 397,00

Schriftelijk/ email

U kunt een aanvraagformulier downloaden, afdrukken, invullen en opsturen naar de gemeente. Dat kan naar het volgende adres:
Gemeente Moerdijk
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen
U kunt ook mailen naar info@moerdijk.nl, posten in de brievenbus bij het gemeentehuis, ingang Pastoor van Kessellaan 15 of afgeven aan de loketten.

Formulieren

Meenemen

  • Geldig legitimatiebewijs;
  • Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.