Starten van een onderneming (algemeen)

Procedures

Als startende ondernemer krijgt u te maken met een aantal wettelijke procedures. U kunt hierbij onder andere denken aan het aanvragen van een bouwvergunning en een milieuvergunning. Informatie over het aanvragen van vergunningen kunt u vinden in de Digitale balie.

Huisvesting / locatie

Bij het kiezen van een locatie voor uw onderneming, is het belangrijk na te gaan of uw plan overeenkomt met het bestemmingsplan voor het desbetreffende gebied. Mag u volgens dit bestemmingsplan een bedrijf beginnen op deze locatie, of geldt er uitsluitend een woonbestemming? De bedrijvencontactfunctionaris kan u hierbij helpen.

Informatie Kamer van Koophandel

Op de site van de Kamer van Koophandel staat allerlei nuttige informatie voor de startende ondernemer. Met het starterpakket van de Kamer van Koophandel kunt u zich gericht voorbereiden op het ondernemerschap. De Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland zit in Breda.

Belastingen

Als ondernemer krijgt u te maken met allerlei regelingen voor de belastingen en met sommige sociale verzekeringen. De keuzes die u als ondernemer maakt, kunnen fiscale gevolgen hebben. Denk hierbij aan keuzes zoals de rechtsvorm van uw onderneming en de financiering ervan. Het is daarom van belang dat u als ondernemer op de hoogte bent van uw fiscale rechten en verplichtingen. Op de site van de belastingdienst wordt u wegwijs gemaakt in deze rechten en plichten.

N.V. Rewin West-Brabant

Rewin is de regionale ontwikkelings- en investeringsmaatschappij. Rewin helpt snel, deskundig en kosteloos bij kantoor & bedrijfsvestiging in West-Brabant, groei en financiering van het bedrijf en hebben verschillende regionale projecten voor startende en gevestigde ondernemers uit West-Brabant. Voor uitgebreide informatie over wat deze maatschappij voor u kan betekenen kunt u kijken op de site van Rewin.

Microkrediet

Als kleine of startende ondernemer is het niet altijd makkelijk om een lening van de bank te krijgen. Microkrediet kan dan een manier zijn om toch aan geld te komen. Het Microkrediet is een kleine lening aan starters of ondernemers en kent een maximum van € 35.000. Het is bedoeld voor kleinere ondernemers en heeft een looptijd van 1 tot maximaal 10 jaar, met een vast rentepercentage. Om in aanmerking te komen voor een Microkrediet moet de (startend) ondernemer een goed onderbouwd plan hebben voor zijn onderneming. Enkele grote banken hebben samen met het ministerie van Economische Zaken de Stichting Microkrediet Nederland opgezet.

Aanvraag microkrediet

Als u gebruik wilt maken van microfinanciering, dan kunt u terecht bij BrainZ.

Het werkgeversservicepunt

Het werkgeversservicepunt is speciaal in het leven geroepen om de zoektocht naar personeel voor werkgevers in de regio Moerdijk, Etten-Leur, Rucphen en Zundert makkelijker te maken. Het servicepunt maakt snel schakelen tussen vraag en aanbod mogelijk én slaat bruggen waar vraag en aanbod niet geheel op elkaar aansluiten.