Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Partiële 1e herziening Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk”

Het college besluit:

De gemeenteraad voor te stellen:

  1. Hetontwerpbestemmingsplan “Partiële 1e herziening Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk” zoals vervat in de bestanden set met planidentificatie NL.IMRO.1709.1HZITMOERDIJK-BP30 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Ten behoeve van dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.1HZITMOERDIJK-BP30 naar NL.IMRO.1709.1HZITMOERDIJK-BP40.

Het bestemmingsplan voor het Industrieterrein Moerdijk is in 2018 vastgesteld. Sinds deze vaststelling zijn door drie bedrijven verzoeken ingediend, die niet volledig in het nieuwe bestemmingsplan passen. Deze 1e herziening bevat een regeling om deze plannen mogelijk te maken. Daarnaast heeft rondom de vaststelling van het bestemmingsplan in 2018 een discussie plaatsgevonden met een aantal bedrijven, over de precieze uitwerking van de regels over externe veiligheid. Gezamenlijk is geconcludeerd dat de regels op een aantal punten verduidelijking behoefden of dat het mogelijk was de regels, zonder het veiligheidsrisico te vergroten, op een aantal punten te versoepelen. De wijzigingen zoals besproken met deze bedrijven, worden in deze 1e herziening geformaliseerd.