Vaststelling subsidie Halt 2019

Het college besluit:

  1. De subsidie aan Stichting Halt in 2019 vast te stellen op € 11.220,-.
  2. De kosten ten laste te brengen van het hiervoor beschikbaar getelde budget met productnummer 6670400/44259 Jeugdvoorzieningen.

Stichting Halt heeft in 2019 € 11.220,- subsidie ontvangen voor het uitvoeren van preventieve activiteiten ter voorkoming van grensoverschrijdend en strafbaar gedrag van jongeren uit de gemeente Moerdijk. Daarnaast participeert Halt in de netwerken rondom jongeren die zorg nodig hebben, zoals het Jeugd Preventie Overleg. Ook kan Halt jongeren doorverwijzen naar andere (zorg)instanties. Halt verzorgt jaarlijks op de basisscholen van de gemeente Moerdijk. Het onderwerp van deze lessen gaan bijvoorbeeld over online Veiligheid: social media en pesten.
Ook op het Markland College worden door Stichting Halt gastlessen gegeven, over afwisselende onderwerpen die te maken hebben met groepsdruk, criminaliteit, digipesten, etc. Ook in 2019 heeft Halt deze activiteiten uitgevoerd. Daarom wordt de subsidie die in 2019 aan Halt is verstrekt vastgesteld.