Bijdrage realisatie thematische uitbreiding Heemkundezolder Mauritshuis

 Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de realisatie thematische uitbreiding Heemkundezolder Mauritshuis.
  2. Een financiële bijdrage van € 2.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van deze uitbreiding.
  3. Dit te dekken uit het budget 6561300 / 43710 (recreatie en toerisme / overig).

De Heemkundezolder in het Mauritshuis kent een uitgebreide verzameling voorwerpen. Deze zijn gegroepeerd in thematische clusters. Bijna alle voorwerpen hebben een Willemstadse herkomst en daarmee een lokaal verhaal. Dat lokale verhaal wil Heemkundekring De Willem-stad benadrukken en van een extra dimensie voorzien door op verschillende plaatsen kleine panelen en audiozuilen te plaatsen. Het thema daarbij is ‘Boeren, burgers en buitenlui in de vesting’. Met de realisatie van dit project zal de Heemkundezolder nog meer dan nu op moderne wijze een informatief karakter krijgen en een nog interessantere plek worden voor bezoekers, inwoners en scholen. Gemeente Moerdijk draagt hier financieel aan bij en verwacht dat de Heemkundezolder hierdoor nog meer aansluiting vindt bij het toekomstige bezoekers-centrum dat het Mauritshuis gaat worden.