Correctie Nadere regels Basissubsidie Vrijwilligersorganisatie

 Het college besluit:

  1. De gewijzigde Nadere regels Basissubsidie Vrijwilligersorganisaties vast te stellen;
  2. De Nadere regels Basissubsidie Vrijwilligersorganisaties datum 27-12-2019 in te trekken;
  3. De nieuwe nadere regels op gebruikelijke wijze te publiceren.

In december 2019 heeft het college nieuwe Nadere regels Basissubsidie Vrijwilligersorganisaties vastgesteld. Per abuis is de Carnaval van de tarievenlijst gevallen. Op het aanvraagformulier stond de carnaval wel vermeld. Het gaat hier om een kennelijke verschrijving die verder geen gevolgen heeft maar wel formeel gecorrigeerd moet worden. Het college heeft daarom besloten om nieuwe nadere regels vast te stellen waarin de carnaval weer in de tarievenlijst is opgenomen.