Project 153d Molenstraat – stand van zaken

Het college besluit:
De raad te informeren over de stand van zaken van het project Molenstraat via een Raadsinformatiebrief

Vanwege recente ontwikkelingen bij het bouwrijp maken van de locatie Molenstraat – Markt- Doelstraat wordt de gemeenteraad geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.