Dienstverleningsovereenkomst (DVO) regionale waspunt

Het college besluit:

Een dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor het regionale waspunt aan te gaan met de gemeente Rucphen.

Voor de uitvoering van het regionale waspunt is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Hierin wordt geregeld dat alle deelnemende gemeenten (Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk Rucphen en Zundert) verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het waspunt. In het regionaal waspunt vindt de wasverzorging plaats van Wmo cliënten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning met was.